Allmän och obligatorisk information

MC-Bauchemie tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

 

Ansvarig part

Den ansvariga parten på denna webbplats är:

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Müllerstraße 1-8

46238 Bottrop

Tyskland

Tel: +49 (0) 2014 101-0

Fax: +49 (0) 2014 101-400

E-post: info(a)mc-bauchemie.de

 

Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig för vårt företag heter:

 

Andreas Kuczera

Dataskyddsansvarig för MC Group

Tel: +49 (0) 20 41 101-0

Fax: +49 (0) 20 41 101-400

E-post: dsb(a)mc-bauchemie.de

Datainsamling på vår webbplats

 

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies hjälper till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies finns kvar i enhetens minne tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen nästa gång.

Du kan konfigurera din webbläsare att informera dig om användningen av cookies så att du från fall till fall kan välja om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras för att automatiskt acceptera cookies under vissa förhållanden eller att alltid avvisa dem, eller automatiskt ta bort cookies när du stänger din webbläsare. Inaktivering av cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Cookies som är nödvändiga för att tillåta elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda lagras i enlighet med art. 6 punkt 1, (f) i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som tillhandahålls utan tekniska fel. Om andra cookies (som de som används för att analysera ditt surfbeteende) också lagras, kommer de att behandlas separat i denna sekretesspolicy.

Överföring till tredjepartsländer utanför EES ska inte ske (med undantag för cookies från externa komponenter för vilka detta uttryckligen anges).

 

Serverloggfiler

Vi samlar in och lagrar information automatiskt i så kallade serverloggfiler baserat på vårt legitima intresse (art. 6 punkt 1 (f) GDPR), som din webbläsare automatiskt överför till oss. Det är:

- Typ och version av webbläsare

- Det operativsystem som används

- Föreslagen URL

- Värdnamn för åtkomstdatorn

- Tid för serverförfrågan

- IP-adress

Denna data kommer inte att kombineras med data från andra källor. Serverloggfilerna lagras i högst 7 dagar och raderas sedan. Lagringen av data sker av säkerhetsskäl för att till exempel klargöra fall av missbruk. Om uppgifter måste återkallas på grund av bevis, utesluts de från raderingen tills händelsen har klargjorts. Under denna period är behandlingen begränsad.

 

Kontaktformulär

Vi erbjuder ett kontaktformulär för att kontakta oss på frivillig basis online. Som en del av kontaktformuläret lagrar vi personuppgifter (namn, förnamn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress), rubriken och innehållet i ditt meddelande samt de broschyrer som du begär.

Vi använder dessa uppgifter för att svara på din begäran. Genom att behandla uppgifterna har vi ett legitimt intresse av att svara på dina frågor (art. 6 punkt 1 (f) i GDPR). Dessutom är vi skyldiga att föra register baserade på kommersiella och skattemässiga bestämmelser (artikel 6 punkt 1 (c) i GDPR).

Uppgifterna skickas sedan vidare till vår webbleverantör som är host för webbplatsen för vår räkning. En överföring till tredje part sker inte. Vi planerar att behålla ovanstående information under en period av tio år och sedan radera den. Avsikten är att inte överföra informationen till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Den drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av denna cookie om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google Analytics-cookies lagras baserat på art. 6 punkt 1 (f) i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

 

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen för IP-anonymisering på denna webbplats. Din IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före överföring till USA. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster angående webbplatsaktivitet och internetanvändning för webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med någon annan data som innehas av Google.

 

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att detta kan innebära att du inte kommer att kunna använda funktionen till fullo på denna webbplats. Du kan också förhindra att den data som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs till Google, samt bearbetning av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsar-pluginprogrammet som finns på följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 

Invändningar mot insamlingen av uppgifter

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En optout-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats:

Disable Google Analytics

 

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Outsourcad databehandling

Vi har ingått ett avtal med Google för outsourcing av vår databehandling och implementerar helt de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

 

You Tube

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Sidornas operatör är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker någon av våra sidor med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Här informeras YouTube-servern om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan du koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. YouTube används för att göra vår webbplats tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med art. 6 punkt 1 (f) GDPR. Mer information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsdeklaration under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Återkallande av ditt samtycke till behandling av dina data

Vissa databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan. Ett informellt e-postmeddelande med denna begäran är tillräckligt. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

 

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter

Om det har skett ett brott mot dataskyddslagstiftningen kan den berörda personen lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna. Den behöriga tillsynsmyndigheten för frågor som rör dataskyddslagstiftningen är:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, Düsseldorf.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som levereras automatiskt till dig själv eller till en tredje part i ett maskinläsbart standardformat. Om du behöver direktöverföring av data till en annan ansvarig part kommer detta endast att göras i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

 

Information, korrigering, blockering, radering

I enlighet med art. 15 i GDPR har du rätt att när som helst få gratis information om någon av dina personuppgifter som lagras. Du har också rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter.

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123