Denna webbplats är en informationstjänst från (information som tillhandahålls i enlighet med avsnitt 5 German Telemedia Act):

MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG

Chemische Fabriken

Am Kruppwald 1-8

46238 Bottrop

Tyskland

 

Representerad av:

Personligt ansvarig partner: Uwe Dowiasch,

MC-Bauchemie Müller GmbH, företagsregistrering: HR B 888 vid tingsrätten i Essen, verkställande direktörer: Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

 

Kontakt:

Tel.: +49 20 41 101-0

Fax: +49 20 41 101-400

E-post: info(at)mc-bauchemie.com

 

Registerutdrag:

Juridisk form: KG

Huvudkontor: Essen

Företagsregistrering: HR A 1052 vid tingsrätten i Essen

 

Moms:

Moms ID-nummer enligt avsnitt 27 a i tysk lag om mervärdesskatt: DE 11 98 80 525

 

Kontaktperson för frågor angående denna webbplats:

Saki M. Moysidis, Marknadsföring och kommunikation

Telefon: (0 20 41) 101-0

Telefax: (0 20 41) 101-688

E-post: webmaster(at)mc-bauchemie.de

 

Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning:

Se vår e-post ovan.

Vi deltar inte i lösningar av tvister online avseende konsumentskiljeförfaranden.

 

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantörer är vi ansvariga för eget innehåll på dessa webbplatser enligt avsnitt 7, punkt 1 German Telemedia Act (TMG). Enligt avsnitt 8 till 10 i German Telemedia Act (TMG) är dock tjänsteleverantörer inte skyldiga att permanent övervaka inlämnad eller lagrad information eller att söka efter bevis som tyder på olaglig verksamhet. Rättsliga skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av information förblir obestridliga. I det här fallet är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kännedom om ett specifikt brott mot lagen. Olagligt innehåll tas bort omedelbart när vi får kännedom om det.

Vi har lagt stor vikt vid skapandet av våra webbsidor. Vi kan dock inte garantera att all information i den är korrekt och fullständig.

Informationen som erbjuds på våra webbsidor ska förstås ses som allmän information om MC. Den kan varken ersätta expertkonsultation eller fungera som produktinformation eller råd om tillämpning eller hantering av MC-produkter.

När det gäller särskilda frågor om våra produkter och tjänster ber vi dig kontakta oss via dessa webbsidor eller vända dig direkt till något av våra servicecenter.

Vi kan inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador eller defekter som härrör från användning av denna information.

Informationen på dessa webbsidor revideras ständigt och kan ändras utan föregående meddelande. Detta leder inte till någon form av ansvar.

 

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part. Vi har inget inflytande vad gäller innehållet på dessa webbplatser, därför kan vi inte ge någon garanti för det. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sitt eget innehåll.

De länkade webbplatserna kontrollerades för eventuella överträdelser av lagar vid tidpunkten för upprättandet av länken. Icke lagligt innehåll upptäcktes inte vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte införas utan rimliga indikationer på att det har skett en lagöverträdelse. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om dem.

 

Upphovsrätt

Innehåll och sammanställningar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av något slag som inte omfattas av upphovsrättslagen kräver ett skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk. Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjudet.

Upphovsrättslagar från tredje part respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte kommer från leverantören. Bidrag från tredje part på denna webbplats anges som sådana. Om du trots allt märker några överträdelser av upphovsrättslagen, är vi tacksamma om du informerar oss. Sådant innehåll kommer att tas bort omedelbart.

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123