DE BÄSTA LÖSNINGARNA
INOM BYGGNADS-
KONSTRUKTION

Kraven som måste uppfyllas vid konstruktion och användning av byggnadsstrukturer är många och varierande. Och särskilt under projektets tekniska fas då timing, smidig hantering, kostnadseffektivitet och kvaliteten på de olika inmatningsaktiviteterna är av avgörande betydelse. Våra rådgivare hjälper utvecklare, arkitekter och planerare även i planerings- och anbudsfasen, vilket hjälper dem att hitta den bästa lösningen för deras företag.

ERBJUDER OMFATTANDE SUPPORT OCH LÖSNINGAR AV HÖG KVALITET

Våra medarbetare kommer också att vara på plats regelbundet eller full tid för att kunna svara snabbt och flexibelt på kundernas krav och utmaningar. De kommer också att vara till hjälp för applicerarna i sitt arbete, då man säkerställer att varje åtgärd som involverar MC-teknik går att genomföra utan problem.

Lita på våra högkvalitativa lösningar och kompetensen hos våra tekniska rådgivare och se till att du får den säkerhet och tillförlitlighet du behöver för ditt projekt.

SPECIALISERADE PRODUKTSYSTEM FÖR TÄTNING, SKYDD OCH REPARATION AV BYGGNADER

Vi har partners som är verksamma inom byggkonstruktion för specialiserade produktsystem inom tätning, skydd och reparation av kommersiella projekt och bostadshus. Våra lösningar inkluderar högeffektiva bituminösa och bitumenfria vattentätningssystem och superresistenta, högpresterande beläggningar för golv, väggar och tak, för att inte tala om våra golvbeläggningssystem, gips, puts och murbruk. Och när det gäller reparation av historiska byggnader och konstruktioner erbjuder vi också ett komplett sortiment av specialprodukter där värdefulla byggnader med historiskt värde kan få nytt liv.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123