VILKA VI ÄR

MC-Bauchemie grundades för över 55 år sedan och är en av de ledande internationella tillverkarna av kemiska byggprodukter och tekniker. Med mer än 2 700 anställda i över 40 länder har MC fått ett gott rykte för sina sofistikerade och avancerade lösningar och tekniker. I tre generationer har MC-Bauchemie varit ett privatägt företag som arbetar långsiktigt och konsekvent när de gäller sina relationer.

 

>> klicka här för att öppna bildbroschyren för MC...

Vi tar byggandet på allvar.

Be Sure. Build Sure.
VAD MOTIVERAR OSS

Varje produkt kan spela en avgörande roll för att säkerställa integriteten för en hel struktur och för eventuella reparationsarbeten på den. Att välja fel material eller använda material felaktigt kan leda till skador på byggnadsdelar och i extrema fall kan det till och med äventyra liv. Det är därför vi lägger ner så stor omsorg i varje projekt.

Vi ger våra kunder individuell rådgivning och den bästa lösningen - vilket ger alla inblandade sinnesro.

Vi tar konstruktion och byggande på största allvar.

Var så säker!

HUR VI ARBETAR

Vi kombinerar den expertis som mineraloger, betongteknologer och materialforskare från våra egna laboratorier besitter med kunskapen från våra byggtekniker och specialrådgivare som finns på byggarbetsplatser runt om i världen. Dessa experter upprätthåller korta kommunikationsvägar och arbetar tillsammans där det behövs för att hitta den mest lämpliga lösningen på de specifika uppgifter som planerare, entreprenörer och kunder står inför. De reser var som helst för att säkerställa att varje lösning implementeras korrekt och pålitligt.

 • Innovativa produkter och lösningar
 • 10 % av arbetskraften på avdelningen för forskning och utveckling
 • Teknisk support och kundfokus
 • Toppmodern produktionsteknik
 • Teknisk dokumentation och kvalitetskontroll
 • Konstant dialog med marknaden

AFFÄRSOMRÅDEN

Våra kunder har mycket individuella krav, oavsett om det gäller tillverkning av betong eller vid konstruktion och reparation av anläggnings-, industri-, låg- eller höghuskonstruktioner. Följaktligen förser vi våra kunder med skräddarsydda lösningar inom följande tre marknadssegment: MC för betongindustri, MC för infrastruktur och industri samt MC för byggnader.

 

 • MC för betongindustri

  Tillverkare av färdigblandad betong, prefabricerade betongkomponenter och betongvaror drar nytta av den höga kvaliteten på våra betong- och murbrukstillsatser, våra härdnings- och släppmedel och våra kosmetiska betongprodukter.

 • MC för infrastruktur och industri

  Planerare, arkitekter, utvecklare, offentliga myndigheter och applicerare kan förlita sig på den höga tekniska kvaliteten i våra skydds- och reparationssystem för tekniska konstruktioner och industribyggnationer, uppbackade av en unik service och support..

 • MC för byggnader

  Projektledare, utvecklare, arkitekter, planerare och applicerare hittar de bästa lösningarna för byggkonstruktion hos MC - från planerings- och anbudsfasen till implementering.

MC I DETALJHANDELN

Förutom direktförsäljning där vår egen tekniska expertis kan utnyttjas, levererar MC också produkter till handeln, vilket gör att återförsäljare kan dra nytta av den kvalitet som härrör från vår omfattande forskning och utveckling. Vi marknadsför våra handelsprodukter under olika varumärken, med tillhörande kommunikations- och portföljstrukturer anpassade till varje enskild målgrupp.

 • Botament®

  I mer än 20 år har namnet Botament stått för produktsystem och specialkonstruktionsmaterial av professionell kvalitet som finns tillgängliga i butik för allt från plattor till byggnadsmaterial. För mer information, gå in på Botaments webbsida

 • Ultrament®

  Ultraments produkter har funnits hos specialiserade och gör-det-själv-återförsäljare i mer än 35 år. För mer information, gå in på Ultraments webbsida

SUPPORT TILL VÅRA KUNDER I ALLA AVSEENDEN

"Vi förstår kunden som en långvarig partner och bygger en nära personlig relation."

Detta citat av från vår grundare Heinrich W. Mueller (*1915/†2010) och det fortsätter att vara en av våra huvudprinciper. Vi tar oss verkligen tid att fullt ut förstå våra partners utmaningar och behov. Från början till slut ser vi till att våra kunder får bästa möjliga support och råd.

 

VI LÄMNAR INTE VÅRA KUNDER ENSAMMA MED VÅRA PRODUKTER

Oavsett om det är på kundens kontor eller på plats, vi är alltid där våra partners behöver oss. Vi lyssnar noga och sätter oss in i kundens roll för att verkligen förstå kundens önskningar och behov. Med flera årtionden av erfarenhet och pågående forskning och utveckling, vet vi hur man kommer till roten av ett problem och presenterar detaljerade lösningar för att uppnå det förväntade resultatet.

 • Personligt anpassade specialistråd och support
 • Individuella, praktiska lösningar som stöds av årtionden av erfarenhet
 • Anpassade lösningar

UTBILDNING

Den största delen av ett projekts framgång beror på de involverade personernas kapacitet och kunskap. Därför är ett av våra huvudsakliga mål att förbättra den övergripande kunskapen på marknaden. Vi vill se till att alla intressenter kan få tillgång till den information som är nödvändig för att de ska kunna genomföra sina projekt på ett tillfredsställande sätt. Således driver vi olika nationella och internationella utbildningar och evenemang där vi delger information om nya trender inom konstruktion, och förklarar vad som bör göras för att se till att en teoretisk lösning blir praktisk framgång.

 • Kontinuerlig överföring av kunskap
 • Applikationskurser och seminarier
 • Utbildning och certifiering av applicerare
 • Närvaro vid universitet och institut

DIALOG MED MARKNADEN

Förutom att utbilda marknaden marknadsför vi plattformar som fungerar som ett effektivt kunskapsutbyte inom byggsektorn. Ett bra exempel är MC-Forum, ett välkänt evenemang där branschpersonal delger information och diskuterar allmän utveckling och trender på marknaden. Informationsutbytet hjälper både våra kunder och oss själva att hålla oss uppdaterade om den senaste spetskompetensen och stå redo inför morgondagens utmaningar.

 • MC-forum och tillhörande symposier
 • Dialog med branschpersonal
 • Utbyte med kunder och andra intressenter

UTVECKLING AV MORGONDAGENS STANDARDER

Forsknings- och utvecklingsarbetet som går ut på att etablera nya produkter och system är en integrerad del av vår företagskultur och ett viktigt bidrag till vår framgång. Under de senaste fem decennierna har vi utvecklat flera produkter som har blivit industriella standarder.

.

DEDIKERAD TILL INNOVATION

Forsknings- och utvecklingsarbetet med att etablera nya produkter och system är en integrerad del av vår företagskultur och är ett viktigt bidrag till MC:s framgång. En tiondel av vår arbetskraft är anställd inom divisionen Forskning och utveckling. Vi bidrar också regelbundet till nationella och internationella forskningsprojekt och samarbetar med universitet och externa materialprovningsinstitut.

 • 10 % av arbetskraften inom forskning och utveckling
 • Ett av branschens bredaste produktsortiment
 • Dialog med kunderna för ständig förbättring

VI ÄR MED OCH FORMAR MORGONDAGENS STANDARDER

Från denna bördiga jord växer innovativa idéer och lösningar som är anpassade till våra partners och deras projekts specifika krav. Under de senaste fem decennierna har vi faktiskt utvecklat ett antal produkter och system som har blivit industriella standarder och erbjuder värdeskapande fördelar som tidigare var ouppnåeligt, enklare applikation under svåra väderförhållanden, förbättrad resurseffektivitet och inte minst ökad arbetssäkerhet.

GLOBALT TILLVERKNINGSAVTRYCK

Genom att använda den mest avancerade tekniken tillsammans med våra medarbetares omfattande expertis producerar vi byggmaterial av högsta kvalitet på mer än 20 fabriker runt om i världen. Alla våra aktiviteter baseras på principerna om kvalitet och kundengagemang, och vår tillverkningsverksamhet är likadan.

 • Banbrytande PCE-produktion
 • Kvalitetshanteringssystem
 • ISO 9001-certifiering
 • Hälso- och säkerhetssystem

INNOVATIONER

 • Expert Proof

  Expert Proof är en innovativ polymerbaserad bindningsteknik som ger ett nytt perspektiv inom vattentätningssektorn för byggnader. Expert Proofs tjocka beläggningar är 100 % bitumenfria lösningar för vattentätning.

 • DySC®-teknik

  När det gäller DySC® (Dynamic SynCrystallization) har vi utvecklat en revolutionerande teknik som minskar porositeten i cementbundna byggmaterial till den grad att den är obefintlig och detta gör att byggmaterial kan få extremt motstånd, ogenomtränglighet och hållbarhet.

 • PCE-teknik

  Vi tillverkar en ny generation betong- och murbruksblandningar på basis av polykarboxylatetrar (PCE). Vår egen, patenterade process i linje med den senaste tekniken gör det möjligt för oss att utveckla, testa och tillverka betong- och murbrukblandningar oberoende, snabbt och mer exakt anpassat till kundernas krav.

HISTORIEN OM MC

Från lokalt tyskt företag till global aktör. Från 25 till mer än 2700 anställda. En kort historia av MC-Bauchemie - en framgångssaga.

 • 1960- och 1970-talet
  BÖRJAN

  Heinrich W. Müller (*1915 / †2010) grundade företaget i Essen, en del av Ruhr-regionen, år 1961. 1963 byggde han en produktionsanläggning för blandning av betong och murbruk i Bottrop, en liten stad nära Essen. Under de efterföljande åren växte företaget. Under 1970-talet expanderar MC sin verksamhet över västra Tyskland. Expansion utanför Tysklands gränser började 1970 med en verksamhet i Frankrike.

 • 1980-TALET
  EXPANSION I OCH UTANFÖR EUROPA

  När grundarens söner – Dr.-Ing. Claus-M. Müller och Dr. jur. Bertram R. Müller (*1952/†2012) – gick med i styrelsen gick expansionen av MC-Bauchemie snabbare ut i Europa. När systerföretaget grundades i Irland drev man processen att etablera fler dotterbolag inom Europa och från mitten av 1980-talet, i januari 1985, grundade MC sitt första företag utanför Europa i New Bombay, Indien.

 • 1990-TALET
  EFTER JÄRNRIDÅNS FALL

  Efter de politiska förändringar som ägde rum i Östeuropa och med Tysklands återförening började MC 1990 sätta upp försäljnings- och distributionsorganisationer i östra Tyskland och under åren som följde etablerade man försäljnings-, distributions- och produktionsanläggningar i andra central- och östeuropeiska länder, som exempelvis Polen där MC startade sin verksamhet 1993.

 • 2000-TALET
  INTERNATIONALISERINGEN FORTSÄTTER

  Från millennieskiftet gjorde MC ytterligare framsteg på internationaliseringsfronten: MC Brazil bildades som en regional produktionsplattform för Sydamerika, medan MC-Taiwan grundades för att delta i ett av de största byggprojekten som Taiwan någonsin har sett - dess höghastighetsjärnväg.

 • 2010-TALET
  EXPANSION I ASIEN OCH SYDAMERIKA FORTSKRIDER

  2012 startade MC sin egen verksamhet i Guinea för att få fotfäste på den växande Västafrikanska marknaden. Senare följer ett annat företag i Ghana. Expansionen i Sydamerika och Asien fortsätter också: 2015 grundade MC ett joint venture i Chile, MC Bautek Chile, och 2017 ett joint venture MC-BIFI Bauchemie i Vietnam.

 • 2020-TALET
  Tillväxten och internationaliseringen fortsätter

  Expansionen och internationaliseringen fortsätter under 2020-talet. År 2020 etablerar MC ett eget företag i Filippinerna. Ett år senare tar man över majoritetsandelarna i ett företag i Bolivia. I Tyskland utökar MC sin ställning inom byggnadsdistributionssektorn genom att förvärva ett annat företag. I slutet av 2021 firar MC sitt 60-årsjubileum och ringer in jubileumsåret.

FRÅN 25 TILL MER ÄN 2 700 ANSTÄLLDA

Idag är familjeföretaget en av de ledande internationella tillverkarna av byggkemiska produkter och tekniker. Det leds av Dr. Ekkehard zur Mühlen och Nicolaus Müller, grundarens sonson. MC forskar, utvecklar och tillverkar specialbyggmaterial och produktsystem för både nybyggnationer och reparation och restaurering av alla typer av konstruktioner och är verksamt i mer än 40 länder runt om i världen - från Sydamerika och Europa, via Mellanöstern och Afrika till Sydostasien.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123